čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Podpora
Obecné informace a produkty
CCA a CCS kabely
Certifikace ISO 9001
Konfigurátor flexošňůr
Vratné obaly
Podpora

Podmínky hospodaření s vratnými obaly zakoupenými od firmy PREKAB CZ s.r.o.
Předmět, rozsah a evidence vratných obalů
Předmětem jsou specifické podmínky výkupu železných i dřevěných kabelových bubnů a PVC Cívek /dále jen bubny/, nebo vybrané obaly, které jsou prodávajícím typově a množstevně evidovány (typy a množství těchto obalů jsou součástí dodacího listu prodávajícího a v případě zpětného výkupu vratných obalů ,,dále jen obalů,, i součástí dodacího listu kupujícího, na nichž jsou dodávány kabely a vodiče vyrobené v:
- PREKAB CZ s.r.o. a PREKAB, s.r.o.
- Prysmian Group tj. Prysmian kablo s.r.o., OZ a Draka Kabely, s.r.o.
- LAMELA ELECTRIC a.s. , o.z. Kabelovna Chyše

U ostatních obalů je na dodacích listech prodávajícího evidován pouze jejich počet
Bubny jsou nedílnou součástí výrobku a jsou vedeny jako zboží

Prodej obalů, výkup bubnů a dodávky bubnů, zpětný nákup a dodávky obalů
1.Prodejní ceny obalů je prodávající oprávněn vyfakturovat současně s výrobky, které na nich budou kupujícímu dodány. Ceny jsou stanoveny bez DPH

2. Prodávající vykupuje bubny dodané pouze ze společnosti PREKAB CZ s.r.o. nebo PREKAB, s.r.o.

3. Prodávající vykupuje kovové bubny jen umožňující jejich další použití v rámci možné opravy

4. Prodávající vykupuje bubny maximálně 11 měsíců od data expedice PREKAB CZ s.r.o. nebo PREKAB, s.r.o.

5. Prodávající nevykupuje bubny, s nimiž nebylo řádně zacházeno, s vadami zejména:
- deformované části bubnů
- bubny bez řádných identifikačních znaků

6. Dodávky budou realizovány vlastní dopravou, případně po předchozí dohodě dopravou PREKAB CZ s.r.o. nebo PREKAB, s.r.o.

7. Při vlastním předání bubnů prodávající předloží řádně vyplněný dodací list, ve dvou vyhotoveních s udáním počtu, průměru a čísel bubnů.

8. Kupující zpětně prodává obaly za výkupní cenu dle platných ceníků jednotlivých výše uvedených kabeloven/firem na nichž jsou dodávány kabely a vodiče. Při zpětném nákupu obalů je kupující povinen:
1) Vystavit a zaslat dodací list ve dvou vyhotoveních s udáním typu a počtu obalů, u palet jejich rozměr a označení na kontaktní osoby:

Michal Vinc
Masarykova 125
250 88 Čelákovice
Telefon: +420 776 788 962
email: michal.vinc@prekab.com

2) Vystavit a zaslat fakturu kde datum zdanitelného plnění bude shodné s datem přistavení obalu do
PREKAB CZ s.r.o. pob. 250 88 Čelákovice

9. Vykupovány budou pouze obaly nepoškozené, palety označené písmeny EUR. Nevykupujeme palety shnilé, bez klínků, polámané. Nevykupujeme poškozené bubny (kromě kovových viz. 3.), papírové sudy bez víka a DEMOPACK- NPS cívky jakkoliv poškozené. Poškozené vratné obaly nebudou vykoupeny, tyto budou kupujícímu fakturovány v plné prodejní ceně, kupující je povinen tyto obaly do 30 dnů na svoje náklady odvézt zpět. Náklady na přepravné spojené s prodejem prázdných obalů nese odesílatel prázdných obalů, není-li dohodnuto jinak.

Typy obalů, prodejní a výkupní ceny naleznete v levém menu "Vratné obaly"