čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Kabely
Obecné informace a produkty
Automatizační technika
Flexošňůry
Měděné pásky a lana
Signální vodiče
Silové vodiče
Pevné uložení
Tepelně odolné
» ETFE
» FEP
» H05S-K
» H05S-U
» H05SJ-K
» H05SS-F
» LEVATOP
» N2GFA
» N2GFAF
» PTFE
» SID
» SIF
» SIF-FRNC
» SIF-GL
» SIF-HV
» SIFF
» SIHF
» SIHF podle UL
» SiHF-C-Si
» SIHF-GL-P
» SiHF/GL-S
» TAV/TAVF
» TBV
» TBVS/TBVFS
Gumové
Harmonizované
Pohyblivé uložení
UL style vodiče
Solární kabely
TBVS/TBVFS TBVS/TBVFS datasheet
Daný vodič je určený na ohybné prepojenie prvkov, obvodov a zariadení pracujúcich v sťažených podmienkach prevádzky. Možno ho použiť aj tam, kde je potrebná zvýšená ohybnosť a teplotná odolnosť pri malých vonkajších rozmeroch prepojovacieho vedenia. Je výborným typom na prenos signálov vďaka jeho dielektriku a vysokej vodivosti jadra.