čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Kabely
Obecné informace a produkty
Automatizační technika
Flexošňůry
Měděné pásky a lana
Signální vodiče
Silové vodiče
Pevné uložení
Tepelně odolné
Gumové
Harmonizované
» H03/05VVH2-F
» H03RT-F
» H03V2V2-F/H03V2V2H2-F
» H03VV-F
» H05/07BQ-F
» H05/07V2-K
» H05/07Z-K
» H05V-K
» H05V2V2-F/H05V2V2H2-F
» H05VV-F
» H05VVH6-F
» H07V-K
» H07VVH6-F
» Multinorm H05V2-K, 1007/1569
» Multinorm H07V2-K, UL-Style 1007/1569
Pohyblivé uložení
UL style vodiče
Solární kabely
H05V2V2-F/H05V2V2H2-F H05V2V2-F/H05V2V2H2-F datasheet
Daný vodič je určený používanie v domácnostiach, kuchyni, úradoch, pre ľahké prenosné zariadenia. Jeho špeciálne izolačné a plášťové zmesi sú vhodné pre vykurovacie a kuchynské zariadenia. Avšak nesmú sa využívať v exteriéri.