čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Kabely
Obecné informace a produkty
Automatizační technika
BUS kabely, sběrnicové vedení
Ovládací vodiče
Vodiče do vlečných řetězů
Senzory
Vodiče pro servomotory
» Servo 2Y-(St)-CY/-CH
» Servo PVC
» Servo PVC-C
» Servo PVC-CY
» Servo(St)CY-TC
» Servoflex Linear PUR-C
» Servoflex PUR
» Servoflex PUR (halogen-free)
» Servoflex PUR-C
» Servoflex PUR-C (celkové tienenie)
» Servoflex PUR-C (nízkokapacitný)
» Tray Cable
» Tray Cable-C
Vodiče pro roboty
Flexošňůry
Měděné pásky a lana
Signální vodiče
Silové vodiče
Solární kabely
Servo PVC-C
Servo PVC-C podľa UL/CSA datasheet
Tento tienený vodič zodpovedá normám DESINA a využíva sa ako prívod od frekvenčných meničov rovnako ako aj od Servo- a DNC-motorov. Jeho medené tienenie mu umožňuje využitie aj tam, kde sú zvýšené požiadavky elektromagnetickej kompatibility.