čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Kabely
Obecné informace a produkty
Automatizační technika
BUS kabely, sběrnicové vedení
Ovládací vodiče
Vodiče do vlečných řetězů
Senzory
Vodiče pro servomotory
» Servo 2Y-(St)-CY/-CH
» Servo PVC
» Servo PVC-C
» Servo PVC-CY
» Servo(St)CY-TC
» Servoflex Linear PUR-C
» Servoflex PUR
» Servoflex PUR (halogen-free)
» Servoflex PUR-C
» Servoflex PUR-C (celkové tienenie)
» Servoflex PUR-C (nízkokapacitný)
» Tray Cable
» Tray Cable-C
Vodiče pro roboty
Flexošňůry
Měděné pásky a lana
Signální vodiče
Silové vodiče
Solární kabely
Servoflex PUR-C
Servoflex PUR-C datasheet
Servoflex PUR-C podľa UL/CSA datasheet
Používa sa na prepojenie od frekvenčných meničov, Servo- a DNC-motorov. Môže byť použitý v energetických reťaziach, manipulátoroch a robotoch vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Uplatňuje sa tam, kde sa stretne s agresívnymi minerálnymi olejmi a vysokým mechanickým zaťažením. Jeho medené tienenie umožňuje využitie tam, kde sa vyžaduje zvýšená prispôsobivosť elektromagnetickej kompatibilite.