čeština slovenčina angličtina 
logo Politika kvality
bulletKabely bulletPodpora bulletAkční nabídka bulletKontakt
Kabely
Obecné informace a produkty
Automatizační technika
Flexošňůry
Měděné pásky a lana
Signální vodiče
Silové vodiče
Solární kabely
Naše produkty

Kabel je jeden nebo více drátů (řidičů) spojených dohromady. Spojení může být obtočením, nebo společným obalem (např. izolací). Kabel mohou tvořit i nekovové materiály, tehdy se jedná o optický kabel.

Kabel vytvořen za účelem přenosu elektřiny, nebo elektrických signálů se nazývá elektrický kabel, na přenos dat nazýváme datový kabel.

Vnitřní žíly kabelu mohou být tvořeny samostatnými (plnými) dráty, nebo lanky (vytvořené obtočením několika tenkých drátů kolem sebe). Lanko má větší odolnost vůči mechanickému namáhání (natahování, ohýbání, kroucení), jako samotný drát.

Soustava navzájem elektricky izolovaných a mechanicky spojených elektrických vodičů, která slouží k přenosu elektrické energie, dat nebo signálů mezi zdrojem a spotřebičem. Svazek žil nebo jednotlivá žila je obklopena pláštěm. Plášť (obal - vrstva s obvykle vysokým elektrickým odporem, nevodivá nejčastěji z různých druhů plastu) chrání žíly elektricky i mechanicky. Izolace kabelu zabraňující vysokofrekvenčnímu rušení, nebo vyzařování se nazývá stínění (je tvořena opletením drátěným síťovinou, nebo kovovou fólií).

Podle použití se rozdělují kabely na silové a sdělovací, podle konstrukce (umístění a počtu vodičů, použitého materiálu ....) například na stíněné a nestíněné, kulaté a ploché, nízkonapěťové a vysokonapěťové, teplovzdorné a mrazuvzdorné a jiné. Přesné rozlišení těchto pojmů není možné. Obecně hovoříme o kabelech v případě, že se jedná o vícežilové provedení ao vodičích pokud se jedná o provedení jednožilové.

Tolik z wikipedie a lexikonu.